تیم تحریریه‌ی اکتیو کلینرز، متشکل از یک تیم تخصصی و مجرب از کارشناسان خبره‌ی حوزه‌ی شستشو و خشکشویی هستند. «اکتیو کلینرز» یک سامانه ارائه خدمات پاکیزگی است که با سرمایه‌گذاری گروه صنعتی گلرنگ، تشکیل شده و همراه شما در راستای یک زندگی آسان است.