پاک کردن لکه خودکار | چگونه جوهر خودکار را پاک کنیم؟

پاک کردن لکه خودکار سخت و کمی اعصاب‌خردکن است. یک صحنه آشنا برای تمام افراد خصوصا اگر دانش‌آموز و دانشجو باشید یا در محل کار با خودکار و روان‌نویس سروکار داشته باشید همین است! خودکاری ادامه مطلب